Pågående projekt

"Storm över Königsberg" är ett stämningslajv med historisk tyngd. Som deltagare inklär man sig rollen som bombflykting eller gårdsfolk i det krigshärjade Ostpreussen hösten 1944.

Evenemanget är en samproduktion vi genomför tillsammans med Fronthistoriska föreningen.

Lajvet äger rum i Västergötland oktober 2015.

Läs mer på storm.alternaliv.se.

"Avgörelsens tid" är ett lajv om vad eller vem Gud är bortom dogmerna, och om ett möjligt sätt att förhålla sig till denna Gud, och till varandra.

På det här lajvet vågar vi ta oss an vår kulturs yttersta tabu; Gud. Och dessutom utifrån en äkta personlig tro. Det här är en berättelse som jag burit med mig under lång tid och som ligger mig väldigt nära. Detta personliga berättande genomsyrar hela projektet.

"Avgörelsens tid" vill också utforska ett nytt sätt att presentera en fantasyfiktion. Fasta har tagits på att det faktiskt är så att både våra verkliga jag och våra rollpersoner färdas in i fiktionen, de förra som skuggor av de senare, och bakgrundsmaterialet skrivs så att det ska ledsaga båda. Subtilt men konsekvent.

Ladda hem brev ett för en fullständing presentation.

Läs mer på lajvets hemsida >>

Vi har idag inget bestämt premiärdatum.