Saga mot verklighet

I "Saga mot verklighet" har vi samlat alla våra erfarenheter från arrangerandet av lajvet Nyteg (1997). Innehållet är i första hand inriktat på hur man planerar och organiserar ett större lajvprojekt, men också hur man skapar en lajvvärld som fungerar och hur man lägger upp en handling som är spännande. Genom det har även mindre evenemangs arrangörer nytta av boken.

Boken är också nyttig för vanliga lajvdeltagare som vill skaffa sig en bättre inblick i arran­görernas arbete. Genom att bättre förstå hur arrangörer arbetar och tänker kan man som spelare bättre förstå hur ett lajv är uppbyggt, och därigenom lättare få ut mer av sin roll och sitt spel. Dessutom är vår avsikt att personer som är intresserade av levande rollspel som fenomen och vill få en bättre förståelse för bredden av ett lajvarrangemang ska ha behållning av boken.

Boken är indelad i två delar, en rörande det rent produktionsmässiga kring ett lajv­arrangemang, och en om hur man från arrangörernas sida bygger upp ett fungerande och givande spel. Sammanlagt är den 130 sidor.

Boken gavs ut av Natur och Kultur, men är utgången i tryck. Därför finns hela texten numer på smv.alternaliv.se.