Om

Tomas Walch, porträtt

Jag som står bakom Alternaliv heter Tomas Walch. Mitt arbete som andlig och existentiell vägledare grundar sig i både existentiell teologi, filosofi och praktisk tillämpning.

Jag har en utbildning i teologi från Uppsala och EHS med både teoretiska och praktiska inslag. Mitt inriktning är den existentiella teologin. Denna utgår ifrån att kristen tro och tradition ser ut som den gör eftersom den utvecklats som ett sätt att möta och hantera de existensvillkor vi människor alltid lever med. Med detta perspektiv handlar det inte om att tro eller inte tro på vissa saker. Istället framträder ett mönster för livet som är giltigt för alla människor, oavsett tro och religion.

Jag är också utbildad existentiell vägledare, som jag läst vid Mälardalens universitet.

Förutom Alternaliv AB är jag också en av grundarna till initiativet Spirande, en gemenskap för öppen andlighet på kristen grund.