Bokutgivning

Alternaliv Förlag är en verksamhet där vi vill tillgängliggöra litteratur inom områdena existentiell andlighet och progressiv kristendom.

Sädesfält i dimma

En ny kristendom för en ny värld

Publicerad 18 november 2021 i bokutgivning

Av John Shelby Spong. Nyutgåva ursprungligen publicerad på svenska 2005.

Den andliga hemlösheten breder ut sig över hela västvärlden. De etablerade kyrkorna står oförmögna att bemöta den på ett sätt som fungerar för den moderna människan. I den här boken presenterar biskop Spong ett motmedel; ett samlingsrop för en ny och radikal reformation för en ny tid. Genom att gå bortom det bokstavliga i mirakelberättelser och trosbekännelser visar han hur vi kan fortsätta hitta en djup och livsavgörande mening i den kristna traditionen. Med stor lidelse erbjuder han läsaren en vision av Gud som tillvarons grund och kärlekens källa, samt …

EKT cover bg image

Existentiell livssyn - kristen tro?

Publicerad 23 juni 2020 i bokutgivning

Nu finns äntligen Carl Gustaf Olofssons teologiska pärla Existentiell livssyn - kristen tro? även i tryckt version efter att "endast" funnits på nätet sedan 1999 och som e-bok sedan 2014. Där har den laddats ner mer än 15 000 gånger och med även en tryckt upplaga är vi övertygade om att den kommer att nå och berika än fler läsare.

För den är mer aktuell än någonsin. Hur ska vi leva för att upplevelser av mening, förundran och hemhörighet i tillvaron ska kunna fördjupas? Vad kan urholka dessa livsviktiga kvaliteter? Frågor som dessa har blivit än mer relevanta.

Existentiell livssyn …