Sädesfält i dimma
bokutgivning

En ny kristendom för en ny värld

Av John Shelby Spong. Nyutgåva ursprungligen publicerad på svenska 2005.

Den andliga hemlösheten breder ut sig över hela västvärlden. De etablerade kyrkorna står oförmögna att bemöta den på ett sätt som fungerar för den moderna människan. I den här boken presenterar biskop Spong ett motmedel; ett samlingsrop för en ny och radikal reformation för en ny tid. Genom att gå bortom det bokstavliga i mirakelberättelser och trosbekännelser visar han hur vi kan fortsätta hitta en djup och livsavgörande mening i den kristna traditionen. Med stor lidelse erbjuder han läsaren en vision av Gud som tillvarons grund och kärlekens källa, samt av Kristus som vår vägvisare till en kärleksfull, inkluderande och samhälleligt relevant gemenskap.

Bishop_John_Shelby_Spong_portrait_2006_cropped

John Shelby Spong (1931-2021) var biskop i den episkopala kyrkan i USA. Han var en ledande talesperson för otaliga troende och tvivlande människor som idag lever i religiös exil. I över 60 år arbetade Spong konsekvent för en öppen, inkluderande och vetenskaps-positiv kristendom och var bland mycket annat en tidig förkämpe för HBTQ-personers rättigheter i den amerikanska kristenheten. Han hann skriva mer än tjugo böcker som sålt i miljontals exemplar i den engelskspråkiga världen.

-

"Den här boken ändrade min livsbana. Nu har jag gett ut den igen i förhoppning att den kommer nå nya läsare, nya sökare, nya medmänniskor. Och kunna ge dem den känsla av hemhörighet i, och rätt till, den kristna traditionen som den en gång gav mig." - Tomas Walch, Alternaliv Förlag

Köp boken här:

En ny kristendom för en ny värld omslagsmockup

Senast uppdaterad 15 november 2022 10:37.