EKT cover bg image
bokutgivning

Existentiell livssyn - kristen tro?

Nu finns äntligen Carl Gustaf Olofssons teologiska pärla Existentiell livssyn - kristen tro? även i tryckt version efter att "endast" funnits på nätet sedan 1999 och som e-bok sedan 2014. Där har den laddats ner mer än 15 000 gånger och med även en tryckt upplaga är vi övertygade om att den kommer att nå och berika än fler läsare.

För den är mer aktuell än någonsin. Hur ska vi leva för att upplevelser av mening, förundran och hemhörighet i tillvaron ska kunna fördjupas? Vad kan urholka dessa livsviktiga kvaliteter? Frågor som dessa har blivit än mer relevanta.

Existentiell livssyn - kristen tro? ger sig i kast med dessa viktiga frågor genom att argumentera för ett antal teser. Bland annat att det är avgörande för våra liv att vi förhåller oss ansvarigt respektive existensutforskande. Det sista innebär att allt bättre försöka förstå och acceptera den smärtsamma och utsatta sidan av våra existensvillkor.

Ytterligare en tes är att det spelar en central roll för våra liv huruvida vi tror eller inte tror att vi människor rymmer möjligheten att bli allt mer älskande, förnuftiga och samarbetande varelser.

Utifrån denna ram synliggörs två livshållningar; delaktighetens respektive likgiltighetens livshållning. Den existentiella tro-otro-problematik som utgör dess grund ingår i våra mänskliga existensvillkor. Vi lever i spänningen mellan dessa båda livshållningar. Vilken betydelse har det för våra liv vilken som får övertaget? Vad behöver vi för stöd från kultur och livssammanhang för att delaktighetens livshållning ska bli styrande i våra liv?

Om bokens existentiella analyser är korrekta gäller de oberoende av om vi är kristna eller ateister, judar eller muslimer etc. Analyserna används efterhand som en tolkningsnyckel visavi kristen tro. Kristna begrepp, berättelser och talesätt börjar därigenom att allt som oftast "tala" på nya och ibland utmanande sätt. Ytterligare ett viktigt spår är en annorlunda belysning av centrala demokrati- och värdefrågor.

Carl Gustaf Olofsson

Författaren Carl Gustaf Olofsson döptes som 10-åring 1958. De tidiga tonårens uppbrott från den fribaptistiska uppväxtmiljön medförde att de stora frågorna om mening, livsglädje, ansvar, skuld etc ställdes på ett helt
nytt sätt. Detta har resulterat i ett livslångt engagerat förhållande till de existentiella livsfrågorna. Upptäckten av en tydlig gudlös anknytning till det kristna arvet i början av 1990-talet förde med sig ett starkt inre krav att försöka synliggöra detta. Denna bok är ett resultat.

Med glimten i ögat kallar Olofsson sig ibland “ateistisk frilansteolog”. Han driver webbplatsen Språk, tro och religion och bloggen Gustafs videoblogg.

I avsnitt 6 av podden ”G-ordet” finns en längre intervju med Carl Gustaf Olofsson kring både hans personliga historia och bakgrunden till boken.

Köp boken här:

För större inköp till f-pris, kontakta tomas@alternaliv.se.

Senast uppdaterad 26 november 2021 16:16.