vägledning
existentiell vägledning

Livssamtal

ERBJUDANDE: Första fem nya klienterna erhåller 50% rabatt på en serie samtal (sex tillfällen). Priset blir då endast 450 kr/samtal à 50 min. Boka kostnadsfritt introduktionssamtal.

Är livssamtal rätt för dig?

Det finns mycket i livet som kan vara svårt och tungt utan att för den delen vara en psykologisk åkomma. Alla våra liv innehåller från tid till annan kriser och motgångar, såväl som glädje och möjligheter. Ofta räcker våra egna resurser till för att hantera dem, men ibland så kör vi fast ordentligt. Det är där som livssamtalen kommer in.

Målsättning

Genom livssamtal får du hjälp att hitta ett autentiskt förhållningssätt till dig själv och vad du vill med ditt liv. Du får hjälp att navigera livskriser och de stora livsfrågorna. Det kan röra sig om sorg, skuld, svåra val eller såriga relationer. I det existentiella perspektivet tar man in hela personens livsvärld i frågeställningen. Inte som i vanlig psykologi där problematiken ses som isolerad till personens inre liv.

Livsmening och förankring

En viktig aspekt är livets andliga sida. För mig handlar den om sådant som att uppleva att livet känns meningsfullt och har en djupdimension. Många idag upplever att de ”gör allting rätt” men att livet ändå känns tomt. Det blir lätt så. Vår upplevelse av mening, hopp och hemhörighet i tillvaron behöver hitta en förankring i något som är större än vi själva. Hur den ser ut för just dig vet bara du, men det behövs ofta hjälp och guidning för att kunna sätta ord på det och för att orka igenom det mörka till ljuset på andra sidan.

Tillvägagångssätt

Vi arbetar tillsammans med utforskande samtal som tar sin utgångspunkt just där du är i ditt liv och just det du behöver för att komma vidare. I ett livssamtal är det du som klient som sitter i förarsätet. Min roll är att vara vägledare och kartläsare. Målet är inte att bota några symptom, snarare kan man se det som att ha en livscoach som hjälper en på vägen. Och det kan vara nog så behövligt många gånger! Även om terrängen på den expedition som är ditt liv är unik så kommer inslagen att vara återkommande från andras expeditioner som guiden har erfarenhet av.

Bokning

Boka ett kostnadsfritt introducerande samtal här >>

Introduktionssamtalet tar 30 minuter och hålls digitalt.

Senast uppdaterad 23 augusti 2023 09:10.