En ny kristendom för en ny värld omslagsmockup
kurser & retreater

Bokcirkel online

Som komplement till En ny kristendom för en ny värld erbjuder jag en bokcirkel med ett kompletterande studiematerial.

Under bokcirkeln utforskar vi vad kristendom och kyrka betyder för just oss. Vad tycker vi är värdefullt och vad känns problematiskt? Vad vi ser för problem och möjligheter för kristendomen som en levande andlighet för oss idag?

Många känner idag att de inte har rätt till den kristna traditionen eftersom de inte ”tror på Gud” på det sätt som de uppfattat att man ”ska” göra. Men så behöver det inte vara. Det finns ett utforskande och öppet teologiskt samtal om vad kristen tro egentligen är och kan vara som rymmer all trons liv. En av dess främsta röster är den nyligen bortgångne amerikanske biskopen John Shelby Spong. I En ny kristendom för en ny värld visar han hur vi genom att gå bortom det bokstavliga i mirakelberättelser och trosbekännelser kan fortsätta hitta en djup och livsavgörande mening i den kristna tron och traditionen.

Vi möts online 6 gånger totalt och inför varje gång läser vi 2-3 kapitel i boken och funderar kring några frågeställningar och citat.

Senast uppdaterad 15 november 2022 11:13.