Välkommen till Alternaliv

Kurser, retreater och enskild vägledning för dig som vill ha ett liv som inte bara är yta. Arbetet grundar sig i en existensdynamisk andlighet som kombinerar kristendomens urgamla visdom med modern psykologi och filosofi. Genom denna metod framträder ett mönster för att hantera livet som är giltigt för alla människor oavsett tro eller religion.

You are accepted

En dag av nåd

Publicerad 15 november 2022 i kurser & retreater

Denna retreat är en heldag där vi djupdyker i det kristna begreppet "Nåden". Genom föreläsningar, övningar och delningar utforskar vi vad som ligger bakom de religiösa orden. Kanske hittar vi ett symboliskt sätt att beskriva mänskliga existensvillkor som gäller för allas våra liv?

Inom kristendomen är nåden en förutsättning för att nå inre frid. Hur mycket vi än försöker så kan vi inte prestera oss fram till denna frid. Det här är en kursdag för dig som känner igen dig i att aldrig nå fram, hur mycket du än försöker. Det kommer du inte lära dig av kursen heller, men …

Sädesfält i dimma

En ny kristendom för en ny värld

Publicerad 18 november 2021 i bokutgivning

Av John Shelby Spong. Nyutgåva ursprungligen publicerad på svenska 2005.

Den andliga hemlösheten breder ut sig över hela västvärlden. De etablerade kyrkorna står oförmögna att bemöta den på ett sätt som fungerar för den moderna människan. I den här boken presenterar biskop Spong ett motmedel; ett samlingsrop för en ny och radikal reformation för en ny tid. Genom att gå bortom det bokstavliga i mirakelberättelser och trosbekännelser visar han hur vi kan fortsätta hitta en djup och livsavgörande mening i den kristna traditionen. Med stor lidelse erbjuder han läsaren en vision av Gud som tillvarons grund och kärlekens källa, samt …

En ny kristendom för en ny värld omslagsmockup

Bokcirkel online

Publicerad 15 november 2022 i kurser & retreater

Som komplement till En ny kristendom för en ny värld erbjuder jag en bokcirkel med ett kompletterande studiematerial.

Under bokcirkeln utforskar vi vad kristendom och kyrka betyder för just oss. Vad tycker vi är värdefullt och vad känns problematiskt? Vad vi ser för problem och möjligheter för kristendomen som en levande andlighet för oss idag?

Många känner idag att de inte har rätt till den kristna traditionen eftersom de inte ”tror på Gud” på det sätt som de uppfattat att man ”ska” göra. Men så behöver det inte vara. Det finns ett utforskande och öppet teologiskt samtal om vad kristen …